Tags:

Artikels

In volle voorbereiding voor Securitas HIGH TOUCH - HIGH IMPACT

Tijdens een meeting met de partners van het raamcontract bereidden we het HIGH TOUCH - HIGH IMPACT event voor van 14 maart. 

Enkele sfeerbeelden. Bent u nog niet ingeschreven? Doe het nog snel via: securitas-hthi.be

28-02-2019 - Securitas

Artikels

Het post digital era komt eraan

De wereld barst vandaag van de opportuniteiten!  Dankzij nieuwe technologieën kan een onderneming met een slim idee op elk moment en in één vingerknip een bestaande markt inpalmen of kan een organisatie directe toegevoegde waarde brengen.

Fysieke nabijheid? Dit speelt hierin nauwelijks nog een rol.

Daarom moeten bedrijven en organisaties nu per definitie optreden in een digitale, globale markt. Zowel de evolutie van technologie als het inspelen op klantengemak en personalisatie tonen bijkomend aan dat we volop in een shift van aanbodeconomie naar vraageconomie zitten. Dit geldt ook voor overheden.

Met andere woorden, het digitale bedrijf wordt gestuurd door de klant of burger: die zoekt zelf en wil op de voor hem gemakkelijkste manier aan het product of de dienst geraken die hij nodig heeft.

Als organisatie of onderneming is het noodzakelijk om dan:

  • het zo makkelijk mogelijk te maken voor uw klant (consument, burger, bedrijf, andere organisaties…);
  • uw klant voor de volle 100% leren kennen, zodat u hem nog beter kunt bedienen en zelfs proactief kunt handelen

... naar customer convenience en hyperpersonalisatie dus!

Tot nu toe zorgt digitaliseren vooral voor kostenbesparingen of de automatisering van specifieke processen.

Vandaag zijn technologie en ICT “enabling”: als u het als totaalconcept invoert, maakt het groei juist mogelijk en makkelijk.

Daarbij verzamelen IoT en Business Intelligence data die de groei nog kunnen vergroten omdat artificiële intelligentie en machine learning uit die data predictieve modellen maken. In de niet zo verre toekomst kunt u dus bij doorgedreven digitalisering en het volledig inzetten van alle mogelijkheden al gaan voorspellen wat de volgende stappen zullen zijn (of aankoop van uw klant is).

Ga er dus vanuit dat iedereen zal digitaliseren en dat het nodig is om nu zelfs al aan de volgende fase te denken. Accenture noemt dit de “post-digtal era” waarbij ze verwijzen naar DARQ (Distributed  ledger technology – Artificial intelligence – Extended reality – Quantum computing).  

lees er meer over

Kom daarom naar Securitas HIGH TOUCH – HIGH IMPACT op 14 maart. Allerhande sprekers en bedrijven uit de publieke sector delen er met u hun cases en oplossingen aan de hand van de meest recente evoluties.

meer informatie en inschrijven

26-02-2019 - Securitas

Artikels

Arnout Van den Bossche op Securitas HIGH TOUCH, HIGH IMPACT op 14 maart 2019

Arnout Van den Bossche toont tijdens Securitas - HIGH TOUCH, HIGH IMPACT op 14/03 dat digitalisering vooral ook menselijk moet blijven. En dat doet hij met een humoristische noot. Bekijk hier alvast een voorsmaakje van zijn show:

06-02-2019 -

Artikels

What makes a financing concept intelligent? Here are five thoughts.

1. The financing must match the business, and not vice versa.

In the face of rapid digitalization, companies are under increasing pressure to be flexible and adaptable. Structures and processes also change, and the departments have far greater input in capital investment decisions. Financing models that may have been suitable 20 years ago have become obsolete. Lean processes and customized billing models are key – they give the finance department the flexibility that it would like to offer its colleagues in other departments.

2. Bringing together the CFO, CIO, and department is more a question of having the right strategy, rather than good fortune.

Turning these three decision-makers into a single powerful unit is one of the key challenges that companies face. This is where being agile has its benefits – it involves not only optimum collaboration on innovation and manufacturing, but also agreement on how to finance them. That is why companies need modern, agile financing concepts, not the term loans of yesteryear.

3. Companies are missing out on potential for innovation by relying on long-established financing concepts. 

There is always a certain amount of risk involved with innovation, and risk is the treasury department’s natural enemy. With standard financing concepts, it is rarely possible to strike a balance between these attitudes to risk. Instead, new approaches can provide a long-term boost to innovation. One example is ‘try and use’, where equipment is supplied with a short-term exit option in case the project does not work out.

4. Even non-standard financing models can be managed – with the right tools.

Having a customized funding concept for each project is only possible with total transparency and maximum control. This is unthinkable without a powerful, comprehensive tool for the technical and commercial management of all contracts and services, both inhouse and external. TESMA® is the answer to this.

5. Financing requires external expertise from an independent partner.

To find the best financing available, companies must be able to compare the market and draw on experiences from a wide range of projects. Only few companies are able to do that. That is why a strong partner that is able to work with the CFO, CIO, and auditors on an equal footing can provide a real competitive advantage. But only if this partner is independent and works in partnership with, not against, the customer.

We would love to give you more information on the TCO topic. Don’t hesitate to contact us on www.chg-meridian.be

 

06-02-2019 - CHG

Artikels

How seamless asset management benefits your business

Asset management is a way of managing, tracking and maintaining fixed or movable assets for a business, whether that’s physical equipment or digital software and data. It's important for businesses to have asset management in place to ensure their product or service runs smoothly and they have a scalable solution that will foster growth and success.

In many industries, such as healthcare and IT, assets need to be carefully monitored and maintained in line with certain regulations so that they are compliant. However, asset management is a best practice across a whole host of industries as it is a cost-effective solution to optimise performance, growth, and consistency. Close monitoring of the lifecycle of assets means businesses can move to the device-as-a-service (DaaS) model to transform their workplace, improving productivity and efficiency.

The benefits of asset management

With an asset management system in place, your business can reap many benefits such as increased productivity, greater efficiency, profitability, and seamless inventory procedures. Helping to take better control of finances to ensure these improvements, asset management integrates with your business to seamlessly track and manage in a way that will make day-to-day operations run like clockwork.

Due to the speed at which technology advances, it is necessary for businesses to refresh their equipment regularly and by leasing assets, you can have the most up-to-date, fully managed equipment at all times. Transparent tracking at the end of life process is also a possibility, asset management systems can map the complete process from collection to data erasure. Meaning that when your equipment is no longer of use to you, it will be collected and re-marketed without you having to lift a finger.

Supporting you at each stage of your asset’s lifecycle, asset management is there to provide financial control, precise reporting and flexible administration so you can save time and money internally.

With our inhouse asset management tool, TESMA®, it is easy to import, track and control your assets. All the right devisions know real time where the assets are, what they cost and if they are in usage.

We would love to give you more information on our asset tracking systems.
Don’t hesitate to contact us on www.chg-meridian.be 

06-02-2019 - CHG

Artikels

Hoe het datacenter door technologie verandert

Opkomende technologieën doen zich op alle gebieden van ons leven gelden; ook het traditionele datacenter ontkomt daar niet aan. Datacenterarchitectuur en bedrijfsprocessen veranderen nu al door geavanceerde technologieën en software-innovaties en er staat ons nog heel veel te wachten.

In deze blog kijken we naar enkele van de meest revolutionaire ontwikkelingen die nu en de komende jaren de toon zetten voor datacenters.

Hybride van ontwerp

Ondernemingen beseffen dat ze naar de cloud moeten kijken, maar slechts weinig bedrijven hebben het gevoel dat ze volledig op de publieke cloud kunnen vertrouwen om hun gevoelige gegevens veilig te stellen. Dit leidt ze richting een hybride benadering: 53% van de Europese ondernemingen is van plan een hybride cloudoplossing voor hun bedrijfs-IT te gebruiken, of gebruikt deze nu al, volgens ons onderzoek dat we deden met IDC.

Gecoloceerde hybride datacenters stellen bedrijven in staat hun eigen IT-infrastructuur naast toegangspoorten van de publieke cloud te plaatsen, waardoor ze de voordelen kunnen plukken van een uitbestede colocatie-oplossing in combinatie met private aansluitpunten op een van de de grote cloudplatformen.

De overstap naar een door software gedefinieerde omgeving

Omdat de grootste kostenpost voor bedrijven, wat datacenters betreft, in het verleden altijd de hardware was, wordt hardware in datacenters steeds meer vervangen door software en volgens Markets and Markets leidt dit er zelfs toe dat de door software gedefinieerde bedrijfstak tot meer dan USD 84 miljard in 2022 zal groeien.

Naast het feit dat dure, ruimte en stroom vretende hardware steeds minder nodig zal zijn, kennen door software gedefinieerde datacenters ook minder uitval, zijn ze onderhoudsvrijer en vergen ze een lager elektriciteitsverbruik, hetgeen allemaal sterk bijdraagt aan kostenverlaging en milieuvriendelijkheid. De ontwikkeling richting een door software gedefinieerde datacacenteromgeving begint met virtualisatie, omgevingen waarin fysieke servers miljoenen digitale machines ondersteunen.

Bedrijven kunnen zich geleidelijk richting een volledig gevirtualiseerde, door software-gedefinieerde architectuur ontwikkelen door hun netwerk-, opslag-, rekenfunctionaliteit en beveiliging op eigen tempo te virtualiseren.

Containers voor applicaties

Nu virtualisatie zich samen met de opkomst van cloud- en software-as-a-service-oplossingen geleidelijk ontwikkelt, is er behoefte ontstaan aan een meer flexibele benadering van de levering van applicaties en diensten. Dit heeft geleid tot het gebruik van ‘containers’ om applicaties te bouwen die direct geleverd kunnen worden en die flexibel op- en afschalen mogelijk maken.

Containers leiden tot nieuwe kansen die het gemakkelijker maken clouddiensten binnen het datacenter te leveren. De technologie wordt massaal omarmd en volgens 451 Research zullen de inkomsten in de applicatiecontainermarkt tegen 2021 verviervoudigen.

Edge-datacenters doen hun intrede

Naarmate de toekomst van netwerken veel meer gedistribueerd wordt, worden edge-datacenters steeds crucialer voor bedrijven. De enorme groei in het verbruik van IoT-data door mobiele apparaten en het toegenomen gebruik van sterk gedistribueerde applicaties door bedrijven vergt een meer gespreide benadering. Gartner voorspelt zelfs dat in 2022 50% van de door ondernemingen gegenereerde data buiten een traditioneel gecentraliseerd(e) datacenter of cloud aangemaakt en verwerkt zal worden.

Flash heeft de toekomst

De dagen van al die rijen draaiende schijven liggen voorgoed achter ons nu efficiëntere volledig-flash-oplossingen ervoor in de plaats komen. De kosten van flash-oplossingen zijn de afgelopen jaren razendsnel gedaald, terwijl de betrouwbaarheid, prestaties en capaciteit ervan sterk zijn toegenomen. Dit biedt bedrijven nu de kans een All-Flash Array te overwegen. Volgens IDC is de markt voor All Flash Arrays in het eerste kwartaal van 2018 met 54,7% gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar.

De introductie van 3D NAND flash heeft dit nog extra gewicht meegegeven. Volgens velen is dit de grootste revolutie binnen de geheugentechnologie van de afgelopen decennia en flash overschrijdt nu de opslagdichtheid van HDD’s; de nieuwste versies presteren tot wel 1.000 maal zo snel.

Een datacenter voor het digitale tijdperk

Het datacenter speelt nu al een kritische rol om bedrijven te helpen innoveren en groeien, maar naarmate onder andere de eerdergenoemde technologieën steeds volwassener worden zal de invloed van datacenters alleen maar verder toenemen. De datacentercampus van Interxion in Brussel zijn de perfecte thuisbasis om uw bedrijf te helpen zich met de groei van opkomende technologieën in het datacenter mee te ontwikkelen.

31-01-2019 - InterXion

Artikels

7 Essentials for a Successful Cloud-First Transformation

Amazon Web Services (AWS) has helped thousands of organizations become cloud-first organizations. From those experiences and learnings comes the seven essential elements typical of cloud standard organizations.

Find out how to:

•  Establish a Center of Excellence to scale knowledge and best practices
•  Create a hybrid architecture to streamline application migrations
•  Reach a “Cloud-First” standard to answer the “why not” question
•  Get executive buy-in to achieve all objectives
•  Align IT Staff on goals and responsibilities
•  Get some quick wins to gather momentum
•  Engage partners to cover all the bases

Download e-book

30-01-2019 - Amazon

Artikels

Securitas bewaakt uw digitale omgeving

Bewakings- en beveiligingsbedrijf Securitas zet definitief de stap naar cyberbeveiliging. Met Securitas Data Protection Services detecteert het bedrijf cyberaanvallen op bedrijfsnetwerken, computers, laptops of tablets van bedrijven. De service is 24/7 beschikbaar en kan terugvallen op een wereldwijd netwerk van experts. Securitas verruimt zo zijn diensten van de traditionele bewaking en beveiliging naar het beveiligen van hardware en software.

Cybercriminaliteit is stilaan de grootste vorm van financieel-economische criminaliteit in België. De nieuwe generatie cyberrisico’s kan enorme gevolgen hebben voor bedrijven. Behalve data-breaches en de onderbreking van diensten en de operationele werking, kan ook de reputatieschade voor een bedrijf enorm zijn. Meer en meer toestellen zijn aangesloten op dezelfde netwerken: een goede beveiliging van die toestellen en netwerken is daarom aangewezen.

Sinds geruime tijd biedt Securitas aan hun klanten o.a. firewall- en datacenter oplossingen aan. Vlaamse overheidsdiensten, openbare instellingen, lokale en provinciale besturen, steden en gemeenten, OCMW’s, intercommunales, en nutsbedrijven, politie- en brandweerzones, universiteiten en hogescholen, alsook universitaire en OCMW ziekenhuizen kunnen via eenvoudige aankoppeling aan het door eind 2016 gegunde “datacenter raamcontract” van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) allerlei hardware- en softwareoplossingen en bijhorende services op een eenvoudige manier via dit raamcontract afnemen. Ook in de privésector zijn er heel wat klanten voor deze diensten.

Securitas gaat nog een stap verder met de Securitas Data Protection Services, powered by Symantec.

Goed beveiligde netwerken en een firewall zijn vandaag een evidentie, maar bieden slechts een basisniveau van bescherming. Wat doe je wanneer jouw bedrijf, ondanks de firewals, toch het slachtoffer is van een cyberaanval? Vaak is er dan acuut gevaar, en is een snelle reactie meer dan ooit aangewezen. Met onze nieuwe dienst kunnen we realtime detecteren welke cyberbreach er is, welke delen van het systeem en de computer precies zijn aangetast, en hoe de cyberaanval kan hersteld worden.

Wereldwijd netwerk

In een geconnecteerde wereld zijn er geen grenzen. Securitas koos daarom voor de expertise en wereldwijde aanwezigheid van Symantec als partner: zij hebben de grootste database ter wereld, en beschikken over een ‘big data lake’ waardoor ze cyberbreaches en data over de hele wereld instant met elkaar kunnen vergelijken en analyseren.

De wereldwijde schaal van hacking vraagt samenwerking met een wereldspeler. Wanneer een bedrijf het slachtoffer wordt van een cyberaanval, dan zullen we samen met Symantec onmiddellijk reageren om het probleem te detecteren, of die aanval nu uit Amerika, Europa, Azië of Afrika komt”. We hebben daarbij 1 doel: de business impact van geavanceerde cyber-aanvallen minimaliseren.

Securitas belooft "100% garantie op een detectie van de intrusion binnen de beschermde IT-zone”. Deze dienst van Securitas maakt onder andere deel uit van het VITO-raamcontract van Securitas.

ik wil meer informatie over sdps

28-01-2019 - Securitas

Artikels

Check Point lanceert Maestro, de eerste hyperscale beveiligingsoplossing voor netwerken, en nieuwe ultraschaalbare gateways

Revolutionair beveiligingsplatform biedt organisaties ongeziene schaalbaarheid, veerkracht en controle; nieuwe toestellen uit de 6000-serie geven volledige bescherming tegen Gen V-cyberaanvallen en worden op verzoek uitgebreid.

Zaventem, 23 januari 2019 – Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), een wereldleider op het vlak van internetbeveiligingsoplossingen, heeft Check Point Maestro voorgesteld, de eerste echte hyperscale netwerkbeveiligingsoplossing in de sector. Check Point Maestro is een revolutionaire nieuwe architectuur waarmee bedrijven van gelijk welke grootte flexibele cloud¬gebaseerde beveiligingsplatformen kunnen gebruiken en hun bestaande beveiligingsgateways naadloos kunnen uitbreiden tot hyperscalecapaciteit.

De aard van bedreigingen evolueert tegenwoordig snel. Daarom moeten bedrijven een beroep doen op flexibele cyberbeveiligingsplatformen die meteen kunnen worden geschaald,” zegt Jon Oltsik, Senior Principal Analyst bij Enterprise Strategy Group (ESG). “De oplossingen van Check Point blijven mee evolueren met het hedendaagse bedreigingslandschap en voldoen op die manier aan de behoeften van ondernemingen, met mogelijkheden die zerodayattacks bestrijden en tegelijk een minimale verstoring van de dagelijkse bedrijfswerking garanderen.

Met Check Point Maestro kunnen organisaties hun bestaande Check Point-beveiligingsgateways gemakkelijk op verzoek uitbreiden, net zoals nieuwe servers en computingbronnen worden opgezet in public clouds. Maestro maakt het mogelijk een enkele gateway binnen enkele minuten uit te breiden tot de capaciteit en prestaties van 52 gateways, wat bedrijven heel wat flexibiliteit en dito terabyte-/tweede firewall-verwerkingssnelheid geeft. Deze haast onbeperkte schaalbaarheid stelt organisaties in staat om hoge 5G-datasnelheden en ultrakorte latentie te ondersteunen, en zelfs de grootste, middelenopslorpende omgevingen te beveiligen, wat een nieuwe norm in hyperscale netwerkbeveiliging stelt.

Check Point Maestro breidt de Gen V-beveiligingsmogelijkheden van onze Infinity-architectuur uit naar hyperscale-omgevingen. Het zorgt ervoor dat organisaties voortaan hun dynamische, evoluerende omgevingen onbeperkt kunnen beveiligen,” zegt Itai Greenberg, onderdirecteur Product Management bij Check Point. “Het principe achter Maestro is erg simpel: het stelt organisaties in staat om op basis van hun huidige beveiligingsvoorzieningen, hoe bescheiden ook, hun beveiliging bijna onbeperkt te schalen naargelang de veranderende behoeften van het bedrijf.”

Check Point Maestro biedt geavanceerde nieuwe mogelijkheden:
Hyperscalebeveiliging: Klanten kunnen hun bestaande gateways van om het even welke grootte op verzoek binnen enkele minuten uitbreiden tot meer dan 50 keer de oorspronkelijke verwerkings-snelheid. Het resultaat is een naadloze uitbreiding tot hyperscalebeveiliging, terwijl de bestaande investeringen van de organisatie worden beschermd.
Veerkracht op cloudniveau: Maestro is het enige eengemaakte beveiligingssysteem dat alle implementaties van de organisatie veerkracht op cloudniveau en betrouwbaarheid kan schenken, met de geavanceerde telco-grade clustering en volledige redundantie van Check Points HyperSyncTM.
Operationele superioriteit: De oplossing wordt intuïtief aangestuurd door Maestro Security Orchestrator, dat alle gateways van een organisatie als één beveiligingssysteem bestuurt en daardoor management overhead tot een minimum beperkt.

Nieuwe beveiligingsgateways 6500 en 6800 zijn megaschaalbaar
De nieuwe beveiligingstoepassingen 6500 en 6800 stellen nieuwe normen in de beveiliging tegen de meest geavanceerde bedreigingen van de vijfde generatie die gericht zijn op de netwerken van middelgrote en grote ondernemingen, en ze zijn bovendien schaalbaar als geen ander. De gateways 6500 en 6800 combineren de bekroonde Threat Prevention-suite van Check Point met SandBlast zerodaybescherming en speciaal ontworpen hardware, en leveren zo het vermogen om SSL-gecodeerd netwerkverkeer te controleren zonder dat de prestaties of de beschikbaarheid eronder lijden.

De gateways leveren ongeziene prestaties. 6500 levert 20 Gbps pure firewallbandbreedte en 3,4 Gbps uitgaande bedreigingsbescherming. 6800 levert 42 Gbps pure firewallbandbreedte en 9 Gbps uitgaande bedreigingsbescherming. Ze ondersteunen connectiviteit tot 40 GbE en zijn voorzien van SSD- en Dual SSD-opslagmogelijkheden in een 1U-frame.

De nieuwe gateways van de 6000-serie zijn een revolutie op het vlak van beveiligingsvoorzieningen voor het middensegment: ze bieden de beste bescherming in hun klasse tegen de meest geavanceerde bedreigingen en bijna onbeperkte schaalbaarheid,” zegt Itai Greenberg. “Ze verenigen bedreigingsbescherming, -emulatie en -extractie in één hoogwaardig platform dat voldoet aan zowel de huidige als de toekomstige behoeften van de klant.

Check Point Maestro en de nieuwe 6000-serie beveiligingsgateways werden onthuld op CPX 360 in Bangkok, Check Points jaarlijkse cyberbeveiligingstop en expositie voor klanten en partners. CPX 360 is erop gericht de meest prangende huidige cyberbeveiligingsproblemen op te lossen, en grote zowel als kleine klanten te helpen strategieën uit te werken om nieuwe en opkomende cyberbedreigingen en gesofisticeerde hackers een stap voor te blijven.

Maestro is beschikbaar vanaf 1 februari 2019. De nieuwe beveiligingsgateways uit de 6000-serie zijn meteen beschikbaar.

28-01-2019 - Checkpoint