Artikels

Opinie: De groene consument, zelfs tegen wil en dank

08-10-2019 -

Earth Overshoot Day, de dag waarop we alle natuurlijke hulpbronnen die de aarde jaarlijks kan voorzien, opgebruikt hebben, viel dit jaar op 29 juli. De komende maanden leven we dus op krediet. En dat is geen goed nieuws. We gebruiken onze grondstoffen in veel sneller tempo dan de aarde ze kan produceren. Vermits we maar één planeet aarde hebben en de bevolking in de komende decennia spectaculair zal toenemen, zijn de vooruitzichten somber.

En toch ben ik eerder hoopvol. Want ik zie ook positieve elementen in deze berichten: de trend lijkt te keren. Overshoot Day viel vorig jaar ook op 29 juli, we zijn er dus niet op achteruit gegaan.

Stap voor stap

Tegelijk weet ik welke inspanningen bedrijven leveren om hun producten te verduurzamen. Zelfs als de consument absoluut niet zou meewillen – en dat is gelukkig maar een kleine minderheid – dan nog worden ze stapje voor stapje duurzaam. Gewoon, omdat de producten die ze kopen, steeds minder natuurlijke grondstoffen en energie nodig hebben.

Agoria, de werkgeversorganisatie van de technologiebedrijven, ondervroeg onlangs 100 van hun leden over duurzaamheid. 90% van de respondenten draagt bij tot milieu- en klimaatdoelen. Ze nemen concrete maatregelen door de CO2-voetafdruk te verminderen. En door aan duurzame productinnovatie te doen. Bijna de helft wil dat de volgende regering steviger inzet op circulaire economie en hernieuwbare energie. Hoopvol toch?

Schaalvoordelen

De hefboom van de schaalvoordelen is in deze problematiek echt niet te onderschatten. Kijk bijvoorbeeld naar Dell Technologies, het technologiebedrijf waarin ikzelf actief ben. Dat won 1 miljoen ton gebruikte elektronica terug via recyclingprogramma’s sinds 2013. Het hergebruikte ook zo’n 45.000 ton gerecycleerde plastics in nieuwe producten, reduceerde het energieverbruik van de productportfolio met 64% en drong het waterverbruik in het productieproces terug met ruim 4,5 miljoen kubieke meter. Wil je diezelfde resultaten behalen via initiatieven van individuele burgers, dan is er heel veel sensibilisering en overtuiging nodig. Bedrijven en burgers samen, halen veel snellere en betere resultaten.

Inzetten op diversiteit en technologie

Want laat me dit heel duidelijk stellen: we zullen iedereen nodig hebben: bedrijven, overheden en burgers, om de klimaat- en sociale doelen te halen en vanaf 2050 op een zero emissie balans uit te komen. En ook de alomtegenwoordige technologie zal een cruciale rol spelen. Uit studies blijkt bijvoorbeeld dat er in 65% van de Sustainable Development Goals, dat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties in 2015 lanceerde, een positieve correlatie is tussen toegang tot en gebruik van technologie enerzijds, en het behalen van die doelstellingen anderzijds. Ik heb het dan niet enkel over klimaat en milieu maar ook over gezondheidszorg en onderwijs,bijvoorbeeld.

Personeel

Momenteel hebben we in België, maar ook wereldwijd, wel een probleem om de juiste talenten te matchen met de openstaande vacatures. Dat heeft te maken met de wijzigende jobmarkt. De wereldbevolking groeit snel aan maar ook de jobmarkt ondergaat grote veranderingen. Het Wereld Economisch Forum gaat er in zijn meest recente ‘Future of Jobs’ rapport vanuit dat er in 2022 zo’n 133 miljoen nieuwe jobrollen op de arbeidsmarkt zullen bijkomen.

Gebrek aan voldoende talent op de arbeidsmarkt, wordt gezien als 1 van de 3 grootste risico’s die wereldwijd op organisaties afkomen. Nu al geeft zo’n 45% van de werkgevers aan dat ze het moeilijk hebben om medewerkers met de juiste talenten te vinden op de arbeidsmarkt. Dat heeft ook zijn impact op klimaat en duurzaamheid, aangezien technologie van doorslaggevend belang zal zijn om de klimaatdoelstellingen te halen.

Maar vermits er voldoende mensen zijn, en de wereldbevolking in de komende decennia alleen maar toeneemt, geloof ik er sterk in dat er meer dan voldoende getalenteerde individuen rondlopen die deze nieuwe jobs kunnen invullen en daarmee van deze wereld een duurzamer plaats kunnen maken.

Actie? Ja, graag!

Alleen moeten bedrijven dan wel voluit de kaart van de diversiteit en de opleidingen trekken. En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Ga als werkgever ook eens kijken bij minder voor de hand liggende bevolkingsgroepen. Zet trainingsprogramma’s op voor lagere schoolkinderen uit kansarme groepen. En ook in afgelegen gebieden in Afrika en Azië zijn er kansen.

Dell Technologies bouwde bijvoorbeeld de Solar Learning Labs. Dit zijn volledig autonome mobiele scholen in zeecontainers. Ze zijn voorzien van vooruitstrevende technologie en zonnepanelen.
Last but not least. School bestaande medewerkers zonder technische achtergrond om tot ‘techies’. En ga partnerschappen aan met andere organisaties om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Nee, ik ben niet moedeloos maar net hoopvol, wanneer ik zie welke mogelijkheden er zijn om de huidige problemen aan te pakken. Alle stukjes liggen op tafel, we moeten gewoon starten en de puzzel maken.

Opinie geschreven door Pascale Van Damme, Vice President en General Manager van Dell Technologies Belux. En voorzitter van het Agoria ICT Committee

 

 

 

Deel deze pagina

ICT-oplossingen aankopen in een handomdraai?
Via dit raamcontract

Nog niet als gebruiker geregistreerd?

Registreer nu of Praat met een specialist
Uw registratie verplicht tot niets, en geeft alvast toegang tot alle prijzen in de online catalogus.
Registreer nu