Privacy statement

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website van Securitas NV. Elke bezoeker van deze website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker gaat ermee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Uw persoonlijke gegevens

Bij het bezoek van deze site worden er geen gegevens verwerkt, tenzij u het contactformulier invult of de registratie voor een log-in op ons portaal invult. De gegevens die u via deze formulieren achterlaat, worden verwerkt door Securitas NV (als verwerkingsverantwoordelijke) om met u contact op te nemen. Daarnaast worden er ook gegevens verwerkt die worden verkregen via rechtstreekse contacten met u als betrokkene. Deze gegevens worden niet systematisch verwerkt, maar wel bijgehouden om u te kunnen contacteren. In deze gevallen is verwerking gebaseerd op de contractuele relatie of op de daaraan voorafgaande contacten.

Als u dat niet wenst, volstaat het dit mee te delen via een reactie op het bericht of via het contactformulier.

Op deze website van Securitas NV zijn een aantal cookies geplaatst om het bezoek van de site mogelijk te maken en optimaal te laten verlopen en u toe te laten via het formulier te communiceren.

De wet verwerking persoonsgegevens geeft u de mogelijkheid om uw gegevens op te vragen en ze te allen tijde aan te passen. Daartoe kan u rechtstreeks contact opnemen met Securitas NV via het contactformulier.

Als u het niet eens bent met de manier waarop Securitas NV uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be

Direct Marketing

  • Algemeen: We gebruiken gegevens die we verzamelen om marktonderzoek te verrichten, voor directe marketingdoeleinden, om onze website te verbeteren en beheren.
  • Technische communicatie: We gebruiken gegevens die we verzamelen om contact met u op te nemen via e-mail of andere middelen, om u te informeren over nieuwe productreleases, updates, upgrades, patches, vulnerabilities en nieuwe producten in ons gamma.
  • Marketing communicatie: We gebruiken gegevens die we verzamelen om contact met u op te nemen via e-mail, nieuwsbrieven of andere middelen, om u te informeren over events, bedrijfsnieuws, enquêtes, verkoop en promotie van onze producten en diensten, beheer van wedstrijden en promotionele acties.

Inhoud

Alle informatie, onder de vorm van tekst, bestanden, beelden en eender welke andere vorm wordt door Securitas NV enkel ter informatie ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Securitas NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele Eigendom & Copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Securitas NV. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van deze website van Securitas NV is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Securitas NV. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Logbestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Deze informatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank en geanalyseerd. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website en andere communicatievormen nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen.

Cookies

De Securitas NV website gebruikt cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bijvoorbeeld in welke taal u de website wilt raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van Securitas NV verzamelen ook demografische gegevens over de bezoekers. Door verder te surfen op deze website gaat u akkoord met onze cookie-policy.

Veiligheid

Op deze website van Securitas NV zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw e-mailadres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden, met uitzondering van de strategische partners in het kader van het VITO-raamcontract van Securitas. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Securitas NV werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar vito.raamcontract@securitas.be

Links

De website van Securitas NV bevat links naar andere sites. Securitas NV oefent geen enkele controle uit over deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan, bij het verlaten van de website van Securitas NV, het privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt. Het privacy statement van de website van Securitas NV heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en Aanpassingen

Securitas NV behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit Privacy Statement te wijzigen

Door verder te surfen op deze website van Securitas NV, gaat u akkoord met onze cookie-policy. Meer informatie vind u in onzePrivacy Statement